Priručnik o učešću javnosti u odlučivanju u oblasti životne sredine

Priručnik o učešću javnosti u odlučivanju u oblasti životne sredine
Septembar 2013 | Ispiši | Knjiga

Od momenta osnivanja Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Evropu (REC) ima važnu ulogu u podržavanju demokratije u oblasti životne sredine, stvaranju uslova za poboljšanje transparentnosti u donošenju odluka o životnoj sredini u regionu i šire. REC neprestano jača kapacitete organa vlasti u resoru životne sredine da ispunjavaju svoje obaveze, kao i kapacitete civilnog društva da efikasnije učestvuju u procesima i donošenju odluka koje se odnose na životnu sredinu.
Priručnik koji upravo držite u rukama je još jedna ilustracija dugoročne podrške koju REC obezbjeđuje za pitanja demokratije o životnoj sredini, koja su nameđunarodnomnivou regulisana Aarhuskom konvencijom. Konvencija počiva na principu da je zaštita životne sredine esencijalni uslov za normalan život i blagostanje. Putem zahtjeva koje postavlja za pristup informacijama, učešću u odlučivanju i pristupu pravdi u oblasti životne sredine, Konvencija garantuje fundamentalno ljudsko pravo na zdravu životnu sredinu.
Ovaj priručnik je napisan s ciljem da se napravi pregled načina na koji su principi iz Konvencije, koji se odnose na učešće građana, harmonizovani u zemljama Južne i Istočne Evrope, te da se predstavnicima organa vlasti predstave ideje i savjeti o tome kako se može organizovati učešće javnosti i kakve koristi učešće donosi.
Priručnik je prvenstveno namijenjen predstavnicima organa vlasti, ali sve druge zainteresovane strane, poput investitora, organizacija koje razvijaju i upravljaju projektima, predstavnika javnih i nevladinih organizacija (koje imaju interes da djeluju radi poboljšanja životne sredine, otvorenijeg i demokratičnijeg društva) takođe mogu ovdje pronaći nešto interesantno.