Studija o šumskim požarima u Bosni i Hercegovini

Studija o šumskim požarima u Bosni i Hercegovini
Juli 2015 | Ispiši | Knjiga

Ova studija o šumskim požarima u Bosni i Hercegovini (BiH) jedna je od šest studija pripremljenih u sklopu projekta 'Adresiranje rizika šumskih požara u Jugoistočnoj Evropi', koji provodi se u okviru ENVSEC inicijative u sinergiji sa THEMIS Mrežom i uz finansijsku podršku Austrijske agencije za razvoj i suradnju (ADA).

Projekt istražuje status i rizike šumskih požara u Jugoistočnoj Evropi , kao i politike i institucionalne odgovore koji se trenutno provode. Ona također identificira praznine i potrebe u kontekstu tih odgovora.

Studije je trenutno dostupna na Engleskom jeziku.

Izdanje / Jezičke verzije