Streteški plan razvoja ekoturizma za područje uz rijeku Trebižat

Streteški plan razvoja ekoturizma za područje uz rijeku Trebižat
April 2014 | Ispiši | Knjiga

Polazeći od raspoložive resursno-atrakcijske osnove i potrebe za dugoročno učinkovitom zaštitom prirode i okoliša na području uz rijeku Tihaljina-Mlade-Trebižat (TMT), uvažavajući svjetske trendove na turističkom tržištu uz sva potencijalna razvojna ograničenja općina, povezana ponajviše s nedostatkom adekvatne vizije razvoja održivog oblika turizma koji će u sebi pomiriti potrebe za korištenjem prirodnih resursa, ali i potrebu očuvanja ekoloških komponenti prostora kao ključnih poluga održivog razvoja, u okviru projekta "Promocija rijeke Trebižat kao ekoturističke destinacije" pripremljen je ovaj Strateški plan razvoja ekoturizma za područje uz rijeku Trebižat (2014. – 2018.) kao petogodišnji plan implementacije sa utvrđenim prioritetnim mjerama i projektima/aktivnostima za razvoj ekoturizma uz rijeku Trebižat.
Osnovna ideja je potaknuti razvoj ekološke svijesti lokalnih ljudi kroz demonstraciju održivih turističkih sadržaja uz stvaranje uvjeta za ozbiljnija gospodarsko-investicijska ulaganja u turističke destinacije koje mogu generirati novi oblik održivog turizma. Analizom turističke resursne osnove, potražnje, broja dolazaka i same strukture gostiju koji posjećuju područje uz rijeku Trebižat došlo se do spoznaje da je moguće uspostaviti turističke proizvode koji će biti konkurentni na domaćem i ino tržištu.

Language versions