Alati

Alat za niskokarbonske indikatore

Ovaj resurs, dostupan na internetu, razvijen u okviru projekta Regioni za održivu promjenu (RSC), predstavlja kompleksan i sveobuhvatan alat za zainteresovane strane evropskih regiona kojima su indikatori niskih emisija ugljen dioksida potrebni u procesu kreiranja politika.

Alat za organizacionu održivost

Kreiran u okviru programa "Podrška Organizacijama civilnog društva za zaštitu okoliša u Jugoistočnoj Evropi " (SECTOR), ovaj alat omugućuje grupacijama iz oblasti zaštite okoliša da procijene svoje organizacione karakteristike i poboljšaju svoje kapacitet.

Paket za zrak

Paket za zrak predstavlja resursni alat čiji je cilj da pomogne nastavnicima u pripremi i održavanju časova o problemima kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u školama. Ovaj alat zasniva se na rezultatima dvije faze SEARCH Inicijative (Školsko okruženje i respiratorno zdravlje djece).

Pametne ulice

Resursi za pružanje pomoći profesorima srednjih škola u predstavljanju glavnih evropskih urbanih izazova i uključivanju učenika u potragu za rješenjima.

REC Alat za monitoring saobraćaja

Motivisani brigom za zdravlje naših zaposlenih, zaštitu okoliša i ekonomiju, REC prati način na koji radnici dolaze i odlaze sa posla koristeći alat za pametno putovanje.

Zeleni koraci

Usmjereni ka podizanju nivoa svijesti javnosti o održivim stilovima života, građanskim pravima vezanim za okoliš i promjenama kojima pojedinici u sopstvenom svakodnevnom životu doprinose održivom razvoju, Zeleni koraci sadrže dragocjene informacije za organizacije civilnog društva, edukatore, studente i porodice.

Zeleni Paket

Zeleni paket je multimedijalni obrazovni paket namjenjen za upotrebu u nastavi o zaštiti okoliša i održivom razvoju za djecu između 11 i 15 godina.

Zeleni Paket Junior

Ova Junior verzija Zelenog paketa nastavnicima za djecu uzrasta između 7 i 10 godina pruža jednostavne, pristupačne materijale koje mogu koristiti kako bi objasnili koncept održivog razvoja.